PRODOCS

MISIUNEA NOASTRĂ

VIZIUNEA NOASTRĂ

OBIECTIVE

Ultimile noutăți

OBIECTIVE

Dezvoltare

Dezvoltarea de programe/servicii sociale care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor în situație vulnerabilă.

Susținerea

Susținerea drepturilor persoanelor cu risc de marginalizare și excluziune socială.

Îmbunătățirea

Inițierea și susținerea unor inițiative de dezvoltare cu focusarea pe parteneriatul local, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.

despre ASOCIAȚIA PRODOCS

Bine ați venit pe site-ul Asociației Obștești „PRODOCS”

Asociația Obștească „PRODOCS” a fost fondată la 24 septembrie 2007 ca urmare a proiectului „Tutelarea drepturilor copilăriei și adolescenței prin formarea operatorilor sociali și realizarea intervențiilor educative teritoriale de recuperare și prevenire a problemelor minorilor”, implementat de ONG-ul „PRO.DO.C.S” din Italia, în parteneriat cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău. Scopul acestui proiect a fost crearea Asociației Obștești Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie „PRODOCS”.

„PRODOCS” este o echipă formată din profesioniști din domeniul asistenței sociale, pedagogiei, psihologiei și dreptului, sub coordonarea președintei noastre, Cristina Coroban. De-a lungul a 17 ani de activitate, ne-am dedicat sprijinirii copiilor aflați în situații vulnerabile din centrele de plasament, facilitându-le accesul la educație de calitate și integrarea lor în societate, promovând în același timp dezvoltarea lor ca adulți responsabili.

Asociația PRODOCS a implementat o serie de proiecte menite să ofere sprijin informațional și consultativ profesorilor, specialiștilor din domeniul asistenței sociale și protecției copilului. Acest sprijin a fost oferit prin organizarea atelierelor de lucru, sesiunilor de informare și instruire, precum și prin sesiuni de mentorat cu antrenarea formatorilor. În plus, am promovat aplicarea metodelor și tehnicilor inovative de abordare în educație.

Vă invităm să explorați mai multe despre activitățile și misiunea noastră pe acest site și să vă alăturați demersului nostru pentru a oferi un viitor mai bun copiilor din mediile defavorizate.

Cu considerații,
Echipa PRODOCS