Anunț - achiziții servicii elaborare studiu

Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 – August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.

Unul din obiectivele proiectului este monitorizarea și evaluarea activității autorității publice locale de nivel I și II din raioanele Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă privind implementarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile, prin efectuarea unei analize detaliate a situației actuale, cu implicarea tuturor actorilor implicați în proces.

Asociaţia Obștească ”PRODOCS” solicită oferte de prețuri pentru elaborarea studiului privind evaluarea nivelului de implementare a politicilor publice privind dezvoltarea serviciilor sociale integrate l anivel de comunitate pentru copii și tinerii din grupurile vulnerabile.

Termenul limită de depunere a ofertelor : 20 septembrie 2020.

Termenii de referință:

1. TOR Act. 1.1._Studiu_14.09.2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *