Concurs - selectare expert (elaborare model parteneriat)

Asociaţia Obștească ”PRODOCS” anunță selectarea expert/experți pentru elaborarea modelului de parteneriat între APL de nivel I și II cu asociațiile obștești locale privind monitorizarea, evaluare și dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru copii și tinerii din grupurile vulnerabile.

Tip contract: contract prestări servicii
Perioada de lucru estimată: mai 2021
Termen aplicare : 26 aprilie 2021, ora 17:00

Context:
Asociaţia Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada Septembrie 2020 – August 2021 Proiectul “Parteneriate locale pentru Incluziune”, în cadrul programului de granturi ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.
Scopul proiectului este de a consolida parteneriatele dintre autoritățile publice locale responsabile de domeniul social și asociațiile obștești locale din 3 localități (Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă) în scopul asigurării incluziunii sociale a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile și dezvoltării serviciilor sociale integrate la nivel de comunitate.
Mai multe detalii vezi Termenii de referințăTermenii de referință_act.3.2.

Conținutul dosarului de participare la concurs:
1.Un sumar al metodologiei propuse;
2.Curriculum Vitae al expertului și/sau CV-ul companiei/organizaţiei;
3.Oferta financiară, în lei moldovenești (va include toate taxele/impozitele)

În cazul depunerii ofertei de către o persoană juridică, urmează să fie indicat în ofertă datele expertului implicat și experiența acestuia, precum să fie indicate documente care confirm experiența persoanei juridice în domeniul dezvoltării, evaluării și monitorizării serviciilor sociale, precum și interacțiunii cu reprezentanții APL și organizații neguvernamnetale. (Se acceptă link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronic dosarul pe adresa: ao.prodocs@gmail.com cu menţiunea “Concurs – elaborare model parteneriat”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 26 aprilie 2021, orele 17:00.

Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.
Persoane de contact:
Coroban Cristina, coordonator proiect (tel. 069380022) sau Gorcea Ina, asistent proiect (069583776)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *