Lansarea proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu cerințe speciale din raionul Ștefan Vodă”

Lansarea proiectului „Servicii sociale accesibile pentru copii și tineri cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”

Luni, 06 decembrie 2021, la ora 10.00, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului ”Servicii sociale accesibile pentru copii și tinerii cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă”.

Proiectul este implementat de Asociația Obștească ”PRODOCS” în parteneriat cu Consiliul Raional Ștefan Vodă, finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros din Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis în cadrul Proiectul „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Scopul proiectului este de a spori accesul copiilor și tinerilor cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă la servicii sociale specializate de calitate prestate de către Centru de Asistență Specializată și Plasament Temporar „ÎNCREDERE” din orașul Ștefan Vodă

Necesitatea acestei inițiative a apărut urmare a faptului că în raionul Ștefan Vodă sunt cca 254 copii și tineri care au nevoie de servicii sociale specializate, dar sunt lipsiți de oportunitatea de acces la serviciile respective, din cauza faptului că nu dispun de transport public sau personal adaptat, pentru a se deplasa la unicul prestator de servicii specializate din raionul Ștefan Vodă.
Proiectul se desfășoară în perioada 01 noiembrie 2021 – 30 octombrie 2022, timp în care se urmărește:
1.Dotarea serviciului/centrului cu echipamente necesare pentru a presta servicii de recuperare a capacităților funcționale și menținere a sănătății conform programului individualizat de asistență și indicațiilor medicilor specialiști, inclusiv achiziționarea unui mijloc de transport pentru asigurarea persoanelor cu dizabilități locomotorii sau multiple;
2.Instruirea personalului implicat în lucru cu copii și tinerii cu cerințe speciale și ajustarea documentelor interne la standardele minime de calitate din domeniu;
3.Activități de informare și sensibilizare a comunității și autorităților publice locale din raionul Ștefan Vodă despre barierele care împiedică incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu necesități speciale;
4.Organizarea activităților de asigurare a incluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu necesități speciale prin implicarea acestora în diferite activități ocupaționale, de dezvoltare a abilităților și creșterea independenței.

Valoarea proiectului este de 57 118 euro, iar contribuția Consiliului raional Ștefan Vodă pentru implementarea proiectului este de 100 000 mii lei.

În cadrul evenimentului de lansare a proiectului a fost semnat acordul de colaborare cu Consiliul Raional Ștefan Vodă privind implementarea proiectului la nivel de raion și alocarea a 100 000 mii lei în calitate de contribuție financiară din partea autorității publice locale de nivel II.

Evenimentul a avut loc în Școala de Arte ”Maria Bieșu” (orașul Ștefan Vodă, strada Grigore Vieru, 5)

La evenimentul de lansare a proiectului au participat președintele și vicepreședinții raionului Ștefan Vodă, reprezentanți ai Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei, reprezentanți ai Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis, reprezentanți ai autorităților publice locale din cele 12 localități participante în proiect.

Pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19, participanții au purtat măști, iar numărul lor nu a depășit 50 de persoane.

Date de contact: manager de proiect Cristina Cușchevici,
tel. +373 69612122
e-mail: cuschevici.cristina@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *