Anunț de Licitație Deschisă lucrări de reparație

Asociația Obștească ”PRODOCS”, în cadrul proiectului „Spălătorie socială și igienă pentru persoane din grupuri vulnerabile din orașul Cimișlia”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Keystone Moldova, în conformitate cu Contractul de grant nr. G00001 din 01.03.2024, invită companiile interesate să participe la licitația deschisă pentru atribuirea contractului de executare a lucrărilor.
Obiectivul licitației constă în achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiului destinat spălătoriei sociale, care va fi dedicat îngrijirii și asistenței persoanelor cu dizabilități, persoanelor în vârstă și copiilor provenind din familii social vulnerabile din orașul Cimișlia.
Selectarea ofertantului va fi realizată pe baza criteriului de cost, conform specificațiilor incluse în documentația de licitație pe care le puteți descărca de aici

1. Scrisoare de invitație
2. Instructiune ofertanți
3. Caiet de sarcini
4. Declarația pe propria răspundere
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12.05.2024.
Asociația Obștească ”PRODOCS” își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula licitația în orice moment, pentru a prioritiza interesul major al organizației.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați: ao.prodocs@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *