Achiziții bunuri - echipament IT

Asociația Obștească ”PRODOCS” anunță concurs de selectare a ofertelor de preț pentru procurare echipament IT în conformitate cu specificațiile tehnice descrise în Anexa 1, în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru Incluziune”…