Anul 2017


In perioada anul 2017, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția, CCAF PRODOCS implementează proiectul ”Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.
In perioada 2015 – 2016 proiectul a fost implementat in mun. Chișinău in 3 centre de plasament: Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul Casa Gavroche și Centru de plasament temporar pentru copii și 3 instituții educaționale: Liceul N. Sulac, Liceul V. Lupu și Gimnaziul Caragiale.
Scopul proiectului este îmbunătățirea accesul la educație de calitate pentru copii în situație vulnerabilă prin sporirea șanselor de integrare.
Proiectul organizează următoarele activități:
1. Suport școlar
2. Socializare și comunicare
3. Sensibilizare pentru copii tipici și părinții acestora
4. Studiu necesităților de instruire pentru si angajații din centre de plasament.
5. Ateliere informative pentru profesori
6. Sesiuni de mentorat pentru angajații din centre de plasament.
7. Suport individualizat al cadrului didactic de sprijin
8. Mese rotunde cu participarea Autorităților Publice Locale

Partenerii proiectului:
Direcțiile Generale de Învățământ din:
1. Chișinău
2. Anenii noi
3. Călărași
4. Hâncești

Instituții Educaționale:
1. Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Nicolae Sulac” din Chișinău
2. Liceul teoretic Lucian Blaga,or. Chișinău
3. Gimnaziul Ion Luca Caragiale, or. Chișinău
4. Liceul teoretic Vasile Lupu, or. Chișinău
5. Liceul “M. Eminescu”,or. Anenii Noi,
6. Gimnaziul I. Creangă, sat Țînțăreni,or. Anenii Noi
7. Gimnaziu “M. Viteazu”, or. Hincesti
8. Gimnaziu Ion Creangă,or. Călărași

Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei din :
1. Anenii noi
2. Călărași
3. Hâncești
și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, mun. Chișinau

Centrele de plasament :
Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala or. Anenii Noi
Centrul de plasament “Brândușa”,or. Hâncești
Centrul de asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”,or. Călărași
Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, or. Chișinău
Centrul Casa Gavroche, or. Chișinău
și Centru de plasament temporar pentru copii or. Chișinău.
Rezultatele proiectului pentru 2017:
• 89 copii din servicii de plasament beneficiază de suport școlar
• performanțele școlare ale copiilor din plasament s-au îmbunătățit cu 5 %.
• absențele după I semestru s-au redus cu 50 %
• 30 copii au beneficiat de evaluare complexă
• Servicii de suport pentru 35 de copii din centre de plasament, dintre care 16 învață pe baza de Plan Educațional Individualizat.
• 1026 de copii tipici participanți la 4 module ale activităților de sensibilizare
• 250 de părinți ai copiilor tipici participanți la activități de sensibilizare
• 150 profesori și 88 angajați ai centrelor de plasament și-au îmbunătățit abilitățile de lucru cu copii în situație vulnerabilă.
• 39 reprezentanți ai APL participanți la activități.