Anul 2018


In perioada 2018, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția, CCAF PRODOCS implementează proiectul ”Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.
In perioada 2015 – 2016 proiectul a fost implementat in mun. Chișinău in 3 centre de plasament: Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, Centrul Casa Gavroche și Centru de plasament temporar pentru copii și 3 instituții educaționale: Liceul N. Sulac, Liceul V. Lupu și Gimnaziul Caragiale.
După pilotarea în Chișinău începând cu 2017, proiectul a fost extins în 3 raioane: Hâncești, Anenii Noi și Călărași, apoi din 2018 în alte 3 raioane: Ștefan Vodă, Telenești și Drochia.
Scopul proiectului este îmbunătățirea accesul la educație de calitate pentru copii în situație vulnerabilă prin sporirea șanselor de integrare.
Proiectul organizează următoarele activități:
1. Suport școlar
2. Socializare și comunicare
3. Sensibilizare pentru copii tipici și părinții acestora
4. Studiu necesităților de instruire pentru si angajații din centre de plasament.
5. Ateliere informative pentru profesori
6. Sesiuni de mentorat pentru angajații din centre de plasament.
7. Suport individualizat al cadrului didactic de sprijin
8. Mese rotunde cu participarea Autorităților Publice Locale

Partenerii proiectului:
Direcțiile Generale de Învățământ din:
1. Chișinău
2. Anenii noi
3. Călărași
4. Hâncești
5. Ștefan Vodă
6. Drochia
7. Telenești
Instituții Educaționale:
1. Liceul Teoretic cu Profil de Arte ”Nicolae Sulac” din Chișinău
2. Liceul teoretic Lucian Blaga,or. Chișinău
3. Gimnaziul Ion Luca Caragiale, or. Chișinău
4. Liceul teoretic Vasile Lupu, or. Chișinău
5. Liceul “M. Eminescu”,or. Anenii Noi,
6. Gimnaziul I. Creangă, sat Țînțăreni,or. Anenii Noi
7. Gimnaziu “M. Viteazu”, or. Hincesti
8. Gimnaziul “Mihai Eminescu”, or. Telenesti
9. Liceul teoretic Stefan cel Mare,or. Drochia
10. Gimnaziu Ion Creangă,or. Călărași
11. Liceul Teoretic Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă,
12. Școala primară Grigore Vieru,or. Ștefan Vodă
Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Familiei din :
1. Anenii noi
2. Călărași
3. Hâncești
4. Ștefan Vodă
5. Drochia
6. Telenești
7. și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, mun. Chișinau

Centrele de plasament :
Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala or. Anenii Noi
Centrul de plasament “Brândușa”,or. Hâncești
Centrul de plasament “Aproape de tine”, or. Telenești
Centrul de plasament pentru copii in situații de risc, “Căldura casei”,or. Drochia
Centrul de asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”,or. Călărași
Centrul pentru copii in situație de risc, or. Ștefan Vodă.
Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, or. Chișinău
Centrul Casa Gavroche, or. Chișinău
și Centru de plasament temporar pentru copii or. Chișinău.

Rezultatele proiectului pentru 2018:
• 89 copii din servicii de plasament beneficiază de suport școlar
• performanțele școlare ale copiilor din plasament s-au îmbunătățit cu 5 %.
• absențele după I semestru s-au redus cu 50 %
• 30 copii au beneficiat de evaluare complexă
• Servicii de suport pentru 35 de copii din centre de plasament, dintre care 16 învață pe baza de Plan Educațional Individualizat.
• 1126 de copii tipici participanți la 4 module ale activităților de sensibilizare
• 300 de părinți ai copiilor tipici participanți la activități de sensibilizare
• 245 profesori și 88 angajați ai centrelor de plasament și-au îmbunătățit abilitățile de lucru cu copii în situație vulnerabilă.
• 39 reprezentanți ai APL participanți la activități.