Asociația PRODOCS implementează proiecte care au potențialul de a aduce contribuții semnificative la dezvoltarea și implementarea politicilor și practicilor eficiente în domeniul protecției copilului. Aceste proiecte sunt concepute având în vedere nevoile specifice ale fiecărui copil și contextul său familial și comunitar. Prin intermediul acestor inițiative, ne concentrăm pe promovarea bunăstării și siguranței copiilor vulnerabili, contribuind astfel la crearea unui mediu mai sigur și mai sănătos pentru viitorul generațiilor următoare.

Experiența în implementarea proiectelor:

Timp de 17 ani, Asociația Obștească „PRODOCS” s-a angajat în proiecte de incluziune socială și profesională pentru copiii și tinerii vulnerabili. Acestea au inclus facilitarea dezvoltării abilităților sociale esențiale pentru părinți și copii, consolidarea și diversificarea serviciilor sociale în comunitate. Contribuțiile includ:

·       Crearea și gestionarea Centrului de plasament pentru copii Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie din orașul Chișinău (2007-2015).

·    Consolidarea capacității a 8 Centre de plasament temporar pentru copii în 7 raioane (2015 până în 2025) în cadrul proiectului ”Incluziunea socio-școlară a copiilor  în situație vulnerabilă”, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția;

·       Fortificarea parteneriatelor locale pentru incluziunea copiilor și tinerilor vulnerabili, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundația Konrad Adenauer (2020-2021).

·       Asigurarea accesului la servicii sociale pentru copii și tineri cu necesități speciale din raionul Ștefan Vodă (2021-2022) finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

·       Recent a fost lansat proiectul de Spălătorie socială și igienă în orașul Cimișlia, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Keystone Moldova, Filială din Moldova a Fundației „Stichting Dorcas Aid International” și AO Asociația pentru Educație
„Neoumanist”.

Activități de socializare pentru copii

Activități de instruire adresate profesorilor

Sesiuni de mentorat pentru angajații centrelor de plasament partenere