Integrarea socio- profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile, proiect implementat de Asociația Obștească Centrul Copilărie, Adolescență și Familie (în continuare CCAF) „PRODOCS” din mijloacele financiare puse la dispoziţie de către Fundaţia  Est- Europeană, care  provin din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcii (DANIDA).

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Februarie – Decembrie 2016.

    Scop proiect: Asigurarea  oportunităților de integrare socio- profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile  prin activități de dezvoltare personală și a deprinderilor pentru o viață independentă.

    Beneficiarii proiectului: copii cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani din Centrul pentru Copilărie, Adolescența și Familie (CCAF) și Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii (CRAC).

    Indicatorii care au fost planificați pentru întreaga durată a proiectului:

 • Însuşirea metodelor și tehnicilor privind orientarea profesională a tinerilor prin participarea la seminar a de 25 membri ai echipei multidisciplinare;
 • Dezvoltarea competențelor cu privire la orientarea profesională ale angajaților centrelor de plasament ;
 • Dezvoltarea abilităților de viață independentă în rezultatul participării la activități de dezvoltare personală a câte 10 tineri din fiecare centru de plasament;
 • Organizarea a 10 ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală;
 • Participarea a 30 tineri la activități de socializare;
 • Realizarea a 10 ateliere de psihodramă în grup;
 • Însușirea deprinderilor de menaj, de pregătire a bucatelor de către 10 tineri din fiecare centru de plasament;
 • Dezvoltarea deprinderilor de igienă și de igienizare a spațiului de locuit în cadrul a 48 de activități realizate;
 • Reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate prin participarea în cadrul a 4 ședinte de Educație pentru Sănătate a tinerilor din 3 centre de plasament;
 • Organizarea a 36 activități de atelier cu tinerii privind orientarea profesională;
 • Ghidarea a 30 de  tineri din grupurile vulnerabile spre orientare și planificare a carierei;
 • Realizarea a 40 de activități de evaluare individuală a aptitudinilor și intereselor profesionale ale tinerilor din centre de plasament;
 • Aplicarea abordării individualizate și explicarea oportunităților de angajare pentru tinerii din familii vulnerabile în cadrul vizitelor organizate de către Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Organizarea a 3 vizite de studiu.

  Rezultate:

 • 29 de tineri din 2 centre de plasament au dezvoltat abilități de viață independentă în rezultatul participării la activități de dezvoltare personală;
 • 10 ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală organizate;
 • 29 tineri participanţi la activități de socializare;
 • 29 de tineri din centre de plasament au însuşit deprinderi de menaj;
 • 48 activități de dezvoltare a deprinderilor de igienă și de igienizare a spațiului de locuit;