Incluziunea socio-școlară 2020-2022

Perioada de desfășurare: 2020 – 2022

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul este implementat de Asociația Obștească ”PRODOCS” cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția

Scopul proiectului: Îmbunătățirea accesul la educație de calitate pentru copii în situație vulnerabilă prin  sporirea șanselor  de integrare.

Rezultate așteptate/impact

Mediul socio-școlar este adaptat la necesitățile copiilor din situații vulnerabile 

Proceduri de monitorizare post plasament a incluziunii socio-școlare a copiilor îmbunătățite prin intermediul cooperării intersectoriale

Beneficiarii proiectului: 

7 Centre de plasament temporar pentru copii:

Centrul pentru plasament ”Brândușa” din mun. Hâncești

Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala or. Anenii Noi

Centrul de plasament “Aproape de tine”, or. Telenești

Centrul de plasament pentru copii in situații de risc, “Căldura casei”, or. Drochia

Centrul de asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”, or. Călărași

Centrul pentru copii in situație de risc, or. Ștefan Vodă.

Centrul de asistență socială din satul Olănești, or. Ștefan-Vodă.

10 instituții de învățământ

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Anenii Noi

Liceul Teoretic ”Mihai Lomonosov” mun. Hâncești

Gimnaziul “Mihai Viteazu”, mun. Hâncești

Gimnaziul “Mihai Eminescu”, or. Telenești

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare, or. Drochia

Gimnaziu ”Ion Creangă”, or. Călărași

Liceul Teoretic ”Ștefan Vodă”, or. Ștefan Vodă,

Liceul Teoretic ”B.P. Hașdeu” satul Olănești, or. Ștefan Vodă,

Școala primară ”Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă

Autoritățile publice locale nivel II din 6 localități: Direcțiile Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcțiile raionale responsabile de domeniul educației 

Autoritățile publice locale nivel I (primarii și consiliile locale) din localitățile a căror copii sunt plasați în centrele de plasament

Activități planificate:

Organizarea activităților de suport școlar pentru copii din centre de plasament.

Organizarea activităților de socializare și comunicare.

Organizarea activităților de sensibilizare pentru copii tipici și părinții acestora.

Activități educaționale pentru a dezvolta abilitățile de viață și carieră.

Studiul necesităților necesităților de instruire pentru si angajații din centre de plasament.

Organizarea sesiunilor de informare/mentorat pentru profesori

Organizarea sesiunilor de mentorat pentru  angajații din centre de plasament.

Schimb intersectorial între APL din regiunile partenere și APL din România pentru consolidarea capacităților de aplicare a mecanismelor de cooperare inter-sectorială pentru incluziunea socio-educativă a copiilor aflați în situații vulnerabile.

Ateliere practice cu direcțiile raionale responsabile de domeniul asistenței sociale și educației în domeniul fundraising .

Analiza documentelor instituțiilor de învățământ privind segmentul incluziunii socio  școlare a copiilor din situații vulnerabilă